Rugăciune către Maica Domnului. Deosebit de utilă în momente de disperare, suferință și necazuri.

0

Presfânta Maică a Domnului, înțeleasă în taina rugăciunilor sale către Fiul ei, Iisus Hristos, ne oferă un exemplu viu al milostivirii. Unul dintre actele sale memorabile de compasiune este întâmplarea de la nunta din Cana Galileii, unde, prin rugăciunea sa, a solicitat sprijinul Fiului său pentru a veni în ajutorul gazdelor, transformând apa în vin.

Într-un mod asemănător, Maica Domnului ne oferă sprijinul ei divin în timpurile noastre, când suntem în nevoie și căutăm ajutorul lui Dumnezeu. În clipele de încercare, Preasfânta Născătoare se roagă către Fiul ei pentru a ne ajuta să depășim greutățile noastre.

Se spune că orice cerere făcută de Fecioara Maria către Iisus Hristos este îndeplinită fără îndoială. Totuși, pentru ca Maica Domnului să ne arate milostivenia și să ne ofere ajutorul ei în viața noastră, trebuie să respectăm învățăturile lui Iisus Hristos, așa cum au fost îndrumați cei de la nunta din Cana: „Faceți tot ceea ce vă va spune El!”

Prin respectarea voii lui Dumnezeu, Maica Domnului ne va ocroti și ne va feri mereu de necazuri. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l manifestăm este iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele nostru, deoarece Dumnezeu îi ocrotește pe cei ce îl iubesc și îl cheamă.

Cu dragoste și credință în Tatăl nostru, Maica Domnului ne va dărui vindecare, fericire, pace, spor în toate și eliberare de sub stăpânirea tuturor relelor care ne împresoară mintea și sufletul.

Rugăciune către Maica Domnului:

Tu singură ești izbăvirea celor căzuți și îndepărtarea celor rătăciți. Tu ești luminătorul celor orbi, ocrotitoarea celor săraci, bucuria celor sănătoși și tămăduitoarea celor bolnavi.

Fiind cuprins de boală, atât sufletește, cât și trupește, și simțindu-mă chinuit fără de sfârșit, îți cer, Fecioară Curată, să-mi dărui sănătate pentru amândouă, prin mijlocirea ta în rugăciune.

Tu ești nădejdea, ocrotirea și scăparea creștinilor, zidire nebiruită pentru cei slabi, adăpost nesfârșit pentru cei în nevoie, Preacurată Născătoare de Dumnezeu.

Și așa cum ocrotești lumea prin rugăciunile tale neîncetate, roagă-te și pentru noi, Fecioară, tu care ești lăudată întru totul.”

Altă rugăciune către Maica Domnului:

“O, Preacurată Maică a Domnului, stăpână a cerurilor și a pământului, izvor al puterii cerești și sprijinitor al nostru, primește această rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi.

Înalță-ți rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și al Fiului tău, pentru ca să fim iertați de greșelile noastre.

Să împărtășim toți de harul Său cei ce cinstesc numele tău preacurat și se închină cu credință și dragoste la icoana minunată a ta.

Fiindcă nu suntem vrednici de mila Sa, ne apropiem de tine, căci ești acoperământul nostru și ajutorul nostru grabnic.

Ascultă-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne cu puterea ta nemărginită și roagă pe Fiul tău să dea sfințenie păstorilor noștri, pentru a veghea și îndruma sufletele noastre; primarilor orașelor, înțelepciune și curaj; judecătorilor, dreptate și claritate în judecată; învățătorilor, înțelepciune și modestie; celor încercați, răbdare; celor asupritori, frică de Dumnezeu; celor întristați, răbdare și bucurie duhovnicească; celor lăcomi, smerenie; și nouă tuturor, duhul înțelepciunii, al bunătății și al echității, duhul curăției și al dreptății.

Astfel, Preasfântă Doamnă, milostivirea ta să se reverse asupra noastră și asupra întregului popor al tău, care este lipsit de putere.

Să îndrumi pe cei rătăciți pe calea cea dreaptă, să sprijini pe cei în vârstă, să ocrotești pe cei mici și să ne aperi și să ne ocrotești pe noi cu bunătatea ta. Să ne scoți din întunericul păcatului și să ne luminezi ochii inimii către căutarea mântuirii. Arată-ne milă aici, în această viață, iar în ziua judecății, roagă-te pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru.

Căci tu, Doamnă Preasfântă, ești slava cerurilor și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și scăparea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm cu credință la tine. Prin urmare, ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoare a noastră, și ne încredințăm pe noi înșine, unul pe altul și întreaga noastră viață, acum și pentru totdeauna și în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, sprijinitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și ocrotitoarea celor în suferință, te rog să îmi vezi nevoile, să îmi înlături necazurile și să mă ajuți ca pe unul neputincios, hrănindu-mă ca pe un străin; că necazul meu îl cunoști, așa că dezleagă-l după voia ta, căci nu am alt ajutor în afară de tine, Maică a lui Dumnezeu, să mă ocrotești și să mă acoperi, în veșnicie. Amin.

Preacurată Doamnă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, care poți să faci tot binele, primește aceste daruri prețioase, care sunt aduse înaintea ta de noi, nevrednicii robii tăi, Tu care ai fost aleasă dintre toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate creaturile cerești și pământești. Pentru că Domnul puterilor a fost cu noi prin tine și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Trupul și de Sângele său Preacurat.

Pentru toate acestea ești binecuvântată în neamuri și te lăudăm cu toată inima. Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Fecioară, primitorul de laudă și mulțumire de la noi, nevrednicii tăi robii, tu care ești lăudată în toate, nu înceta să te rogi pentru noi, astfel încât să fim izbăviți de sfatul celui rău și de toate primejdiile, și să fim păziți nevătămați de orice atac al diavolului; și până la sfârșit să fim mântuiți prin rugăciunile tale către Fiul tău și Dumnezeul nostru.

Căci tu, Doamnă, ești slava cerurilor și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și scăparea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm cu credință la tine. Prin urmare, ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoare a noastră, și ne încredințăm pe noi înșine, unul pe altul și întreaga noastră viață, acum și pentru totdeauna și în vecii vecilor. Amin.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.